اتفاقية المستخدم

1. GİRİŞ VE TARAFLAR

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve www.biddusuntasin.com adresinde ve/veya Bidüşüntaşın’a ait mobil uygulamalar üzerinde yer alan diğer kurallar, Bidüşüntaşın tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşulları ve www.bidusuntasin.com (Bundan sonra “web sitesi” olarak anılacaktır) adresinin ve BİDÜŞÜNTAŞIN’a ait mobil uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Web sitesinde ve/veya mobil uygulamada yer alan tüm politika ve kurallar işbu kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu sözleşme sizinle Güllübağlar Mah. Yaşardoğu Cad. Köprü Sokak No:18/A Pendik/İstanbul adresinde yerleşik BİDÜŞÜNTAŞIN LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “ Bidüşüntaşın ” olarak anılacaktır) arasında yapılmakta olup; hizmetlerimizi kullanmakla, işbu kullanıcı sözleşmesinin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. Bidüşüntaşın aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zorunluluklar veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahip olup; değişiklikler Bidüşüntaşın’ın sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

2. HİZMETİN KAPSAMI

Bidüşüntaşın taşınma eşyası taşıma hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcılarının, Bidüşüntaşın’a ait web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden oluşturdukları talep sonrasında, taşıma ekibinii söz konusu taşıma işini gerçekleştirmesi için yönlendirir ve kullanıcının taşınma eşyası taşıma hizmetinin gerçekleştirilmesine aracı olur.

3. KULLANIM ŞART VE KOŞULLARI

3.1. Hizmet Talebinin Oluşturulması

3.1.1. Bidüşüntaşın, taşınma eşyası taşıması hizmetleri için kullanıcının belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan ekiplerimizin yönlendirilmesini talep eden bir rezervasyon sistemi sağlar ve kullanıcının talep oluşturmasına ve ödeme yapabilmesine olanak sağlar.
3.1.2. En az 18 (Onsekiz) yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir kullanıcı, işbu sözleşme koşulları uyarınca rezervasyon sisteminde talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir taşıma talebi oluşturabilir.
3.1.3. Geçerli bir taşıma talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen taşınmanın adresi, taşınacak eşyaların adedi ve boyutları, evin boyutu ve benzeri özellikleri) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekir.  Hizmet talebinde verilen bilgilerin yanlış veya eksik olması teklif edilen hizmet bedelini değiştirebilir veya taşıma hizmetlerinin iptal edilmesine sebep olabilir. Bidüşüntaşın’ın, bu konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup; kullanıcı tarafından bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle kullanıcıların veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk kullanıcıya aittir.
3.1.4. Rezervasyon sisteminde adedi sorulmayan eşyalar ya da boyutları standart ev eşyaları dışında olan eşyalar ve yine rezervasyon sisteminde talep edilemeyen servisler, verilen hizmet bedelini değiştirebilir ya da istenen servis gerçekleştirilemeyebilir.
3.1.5. Piyano (duvar ya da kuyruklu), para kasası, birden fazla beyaz eşya çeşidi (örneğin evde 2 adet bulaşık makinesi olması), birden fazla adreste eşya yükleme ya da eşya indirme, normal standartlardan büyük mobilyalar (örneğin 2 metre’den uzun kütüphaneler, 3 metre’den uzun gardıroplar, 2 metre’den uzun yemek ya da çalışma masaları), ağır veya değerli antik mobilyalar taşıma hizmet bedeline dahil değildir.  Bu eşyaların listesi ayrıca belirtilmelidir.
3.1.6. Hayvan, bitki, silah, tüp, gaz gibi tehlikeli madde taşımaları hizmet kapsamında değildir. 
3.1.7. Kullanıcı her halükarda yürürlükteki yasalar gereği suç veya hukuka aykırılık teşkil edecek herhangi bir talepte bulunamaz.
3.1.8. Bidüşüntaşın, hizmet talebini değerlendirdikten sonra onay işlemini gerçekleştirir.

3.2. Hizmet Talebinde Değişiklik ve İptal Kuralları

3.2.1. Kullanıcı, rezervasyon onayı yapılmadan önce hizmet talebindeki gün, saat, adres, eşya veya servis listesini değiştirmekte serbest olup; hizmet talebini iptal edebilir.
3.2.2. Rezervasyon onayından sonra hizmet tarihinin değiştirilmek istenmesi durumunda hizmetin verileceği tarihe 3 (Üç) günden fazla süre varsa ve hizmetin verileceği yeni tarih ilk belirlenen tarihten en az 7 (Yedi) gün sonra ise değişiklik için herhangi bir ekstra ücret alınmayacak, 7 (Yedi) günden daha yakın bir tarihe yapılacak değişiklikler için taşıma bedelinin yanı sıra %10 tarih değişikliği ücreti yansıtılacaktır. Hizmetin verileceği tarihe 3 (Üç) günden daha az süre olan durumlarda ise, eski tarihten en az 7 (Yedi) gün sonraya yapılacak değişiklikler için %15, 7 (Yedi) günden daha yakın bir tarihe yapılacak değişiklikler için %20 tarih değişikliği ücreti doğacaktır.
3.2.3. Kullanıcı, rezervasyon onayı sonrasında hizmeti iptal etmesi durumunda; hizmetin verileceği tarihe dek en az 7 (Yedi) gün var ise taşıma ücretinin hepsini, 7 (Yedi) ila 3 (Üç) gün arasında ücretin %85’ini, 3 (Üç) gün ila 24 (Yirmidört) saat arasında ücretin %70’ini, 24 (Yirmidört) saatten az bir süre var ise ücretin %35’ini iade alabilir. Ödemenin nakit olarak taşıma işlemi sırasında yapılacak olması halinde, söz konusu bedeller kullanıcıya yansıtılacaktır.

3.3. Bidüşüntaşın Tarafından Taşıma Hizmetinin İptali

3.3.1. Bidüşüntaşın, hizmeti ifa edecek ve kalitesi kabul gören ekiplerimizin herhangi birinde müsaitlik olmaması durumunda rezervasyon onayını iptal edebilir. Bu durumda eğer ödeme alınmış ise, ödemeyi tamamen iade eder.
3.3.2. Bidüşüntaşın, kullanıcının işbu sözleşme şartlarına uymaması veya işbu sözleşme şartlarını ihlal etmesi halinde hizmet vermeyi reddedebilir ve kullanıcının web sitesini ve/veya mobil uygulamayı kullanmasını engelleyebilir.
3.3.3. Bidüşüntaşın, kullanıcı tarafından önceden istenmemiş ve onaylanmamış eşyalar veya servislerin olması durumunda bu ekstra servisleri vermeyi reddedebilir. Ekstra eşyaları taşımayı reddedebilir. Yalnızca yapılacağı en başta taahhüt edilen kadar hizmet ile bağlı kalınır.

3.4. Rezervasyon sisteminde, kullanıcıdan kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih ve adres verilmesi, hizmet başlama saatinde kullanıcının veya yasal temsilcisinin adreste bulunmaması vb.) dolayı Bidüşüntaşın’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bidüşüntaşın söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir.

3.5. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Bidüşüntaşın ekibimize ait olup; aksi takdirde doğabilecek her türlü mali, idari, hukuki ve cezai sorumluluk ekiplerimize aittir.

3.6. Bidüşüntaşın, taşıma hizmetinin ifası kapsamında, kullanıcının isim, adres ve telefon numarasını, Bidüşüntaşın’a bağlı taşıma ekibi ile paylaşabilir.

3.7. Elektrik, su ve tesisat işleri, standart hizmet kapsamı dışındadır.

3.8. Bidüşüntaşın’ın Sorumluluğu:

3.8.1. Bidüşüntaşın işbu sözleşme kapsamında teknoloji, taşıma, depolama desteği sağlamaktadır. Bir diğer deyişle Bidüşüntaşın, taşıma hizmeti konusunda kullanıcıları direkt olarak aktif hizmet ile buluşturmaktadır. Bu bağlamda Bidüşüntaşın’ın söz konusu hizmet kapsamında sorumluluğu teknoloji desteği olup; tüm sorumluluk taşıma ekibine aittir.
3.8.2. Taşıma ekibi, eşyaların taşınması sırasında paketleme, yükleme veya indirme sırasında yaşanan ve kendi kusur ve ihmalinden kaynaklanan tüm hasar ve zararları toplam taşıma/hizmet bedeli ile sınırlı olarak karşılayacaktır.
3.8.3. Taşıma ekibi, eşyada zıyaın ve hasarın aşağıdaki sebeplerden kaynaklanması durumunda sorumluluktan kurtulur:

  • Taşıma ekibi, değerli maden, taş, mücevher, posta pulu, madenî para, belge veya kıymetli evrak taşıyorsa.
  • Kullanıcı tarafından yapılan paketleme veya etiketleme yetersizse.
  • Taşınan eşya kullanıcı tarafından işleme tabi tutulmuş, yüklenmiş veya boşaltılmışsa.
  • Taşıma ekibi tarafından ambalajlanmamış olan eşya taşınmışsa.
  • Taşıma ekibinin, muhtemel hasar tehlikesine karşı göndereni önceden uyarmış olmasına rağmen, kullanıcının ısrarıyla, büyüklüğü ve ağırlığı itibarıyla yükleme ve boşaltma yerindeki şartlara uygun olmayan eşya yüklenmiş veya boşaltılmışsa.
  • Canlı hayvan veya bitki taşınmışsa.
  • Eşya doğal veya ayıplı yapısı dolayısıyla, özellikle kırılma, işlev bozukluğu, paslanma, bozulma veya sızma gibi sebeplerle kolaylıkla zarar görebilecek nitelikteyse.

3.8.4. Antikalar, güzel sanatlar, manevi değeri olan eşyalar, cam, seramik, cep telefonu, bilgisayar, altın, ipek halı ve benzeri eşyaların taşınması istenirse, taşıma ekibinin sorumluluğu kapsamı dışında taşıma işlemi gerçekleştirilir.
3.8.5. Kullanıcı, eşyanın zıyaından veya hasara uğramasından doğan istem hakları; (i) eşyanın zıyaa veya hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, en geç teslimi izleyen 24 (Yirmidört) saat içinde veya (ii) zıyaın veya hasarın açıkça görünmemesi halinde en geç teslimi izleyen 2 (İki) gün içinde Bidüşüntaşın’a veya taşıma ekibiyle, ilgili hasarın açıkça belli olduğu fotoğraf ile birlikte bildirmemişse sona erer. Bildirim yazılı olarak [email protected] adresine veya 08503059896 numaralı telefon numarasına en geç yukarıda belirtilen tarihlerde yapılmalıdır. Aksi taktirde kullanıcı eşyanın zıyaından veya hasara uğramasından dolayı herhangi bir talepte bulunamayacak olup; taşıma ekibine karşı belirtilen sürelerden sonra herhangi bir hak ileri süremeyecektir. Bu durumda söz konusu zıyaı veya hasardan kullanıcı sorumludur. Tamir veya yerine yenisinin alınmasını gerektiren ve bu kapsamda kalan zararların giderilmesinde eşyanın değerini belgeleyen dokümanların kullanıcı tarafından sunulması zorunlu olup; aksi taktirde Bidüşüntaşın ve/veya taşıma ekibi tarafından belirlenen bedeller esas alınacaktır.
3.8.6. Kullanıcı, kendi takdirine bağlı olarak dilerse, taşıma eşyalarının ayrıca sigorta ettirilmesini talep edebilir. Bu durumda, söz konusu sigorta masrafları kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

4. ÖDEME

4.1. Kullanıcı, ödemeyi hizmetin verildiği tarihte nakit veya rezervasyon onaya sunulmadan önce kredi kartı ile yapabilir.
4.2. Hizmet bedeline; hizmet talep formunda ayrıca talep edilmesi halinde kolileme (belirtilenler sınırlı olmamak kaydıyla örneğin, mutfak eşyalarının, kıyafetlerin ve diğer eşyaların kolilenmesi ve benzerleri) avize montaj, duvar montaj ve stor perde montaj ve benzeri servisler dahildir. Standart dışı eşya var ise hizmet bedeli değişebilir.
4.3. Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa Bidüşüntaşın taşıma ekibi tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Bidüşüntaşın’dan talep edilecek olup; Bidüşüntaşın yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak fatura kesmekle yükümlüdür.
4.4. Bidüşüntaşın’a yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
4.5. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Bidüşüntaşın yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, söz konusu taşınma eşyası taşıma hizmetinin Bidüşüntaşın’a bağlı taşıma ekipleri veya Bidüşüntaşın tarafından seçilecek firmalar ile yapılacağını kabul eder. Kullanıcı, söz konusu firmalarda müsaitlik durumu olmaması veya işin kabul edilmemesi durumunda talebin reddedilebileceğini veya tarihin değiştirilmesi gerekebileceğini, kabul eder.
5.2. Kullanıcı, bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alınıp benzeri bir yere taşınan eşyanın, mobilya için geçerli olduğunu, insan, evcil hayvan gibi taşımaların mümkün olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3. Kullanıcı, talep formunda web sitesine ve/veya mobil uygulamaya sağlayacağı verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olacağını, aksi halde hizmetin verilememesi, hatalı, gecikmeli veya eksik verilmesinden doğacak zarardan Bidüşüntaşın’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. Kullanıcı, taşınma için gerekli giriş-çıkış, saat, asansör kullanımı, park, park yeri ve sair izinleri taşınma günü öncesinde varsa ilgili site yönetimi veya benzer üçüncü kişilerden almış olmayı, aksi halde hizmetin verilememesi, gecikmeli veya eksik verilmesi sebebiyle doğacak zarardan kendisinin sorumlu olacağını, bu izinlerin alınmaması sebebiyle taşıma ekiplerinin bekletilmesi ve işin fazladan saate sebep olması durumunda fazla ücret ödemek zorunda kalabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.5. Kullanıcı, taşıma sırasında kendisi veya yetkili bir temsilcisinin taşıma işlemlerinin gerçekleştirileceği adreslerde bulunacağını, bu kişinin 18 (Onsekiz) yaşından büyük ve hak ve fiil ehliyetinin olduğunu, taşıma ekibinin adresi terk etmeden önce bu kişinin kendi adına beyanda bulunmaya yetkili olduğunu, bir diğer deyişle olası bir hasar talebinin yetkili temsilci tarafından işbu sözleşmede belirtilen şartlarda iletilmesi gerektiğini bildiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6. Kullanıcı, taşınma eşyası tehlikeli eşyadan sayılıyorsa eşyadan kaynaklanacak tehlike hakkında genel olarak Bidüşüntaşın’ı ve taşıma ekibini bilgilendirmekle yükümlüdür. Taşıma ekibi, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, kullanıcıya karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, kullanıcıdan isteyebilir. Ancak ve her halükarda yürürlükteki yasalarca taşınması ve bulundurulması yasak olan madde ve cisimler taşınmayacaktır.
5.7. Kullanıcı, taşınacak eşyalar listesine ek eşyalar olacaksa taşınmadan evvel en geç 48 (Kırksekiz) saat öncesine kadar haber vermekle yükümlüdür. Aksi halde, nakliye aracı ek eşyayı taşıyabilir kapasitede ise taşımayı kabul edebilir fakat hizmet bedeli değişebilir. Ancak taşıma kapasitesi yok ise, ikinci bir nakliye servisi ayarlanması mümkün olabilir. Bu durumda ikinci araç için ödenecek ücret, sıfırdan taşınma eşyası taşıma işlemi yapılan hizmet gibi ücretlendirilecektir.
5.8. Kullanıcı, taşıma gününden 5 (Beş) gün öncesine dek eşya listesini azaltmak istediğine yönelik talebi Bidüşüntaşın’a bildirmekle yükümlüdür. Böylece yeni eşya listesinin kapasitesi gereğince, tahsis edilecek taşıma aracı ve ekibin değiştirilmesi gerekiyorsa ödenecek ücrette değişiklik olabilir.
5.9. Kullanıcı, belirteceği eşya listesinde, eşyaların boyutu veya ağırlığı ile ilgili standardın üzerinde bir boyut söz konusu ise bunu ayrıca Bidüşüntaşın’a iletmelidir. Aksi halde ilave taşıma ücreti veya ek taşıma aracı ücreti ödenmesi gerekebilir.
5.10. Kullanıcı tarafından talep oluşturulduktan sonra, Bidüşüntaşın tarafından kullanıcı için seçilen nakliye firmasının tüm iletişim bilgileri, kullanıcı ile paylaşılacaktır. Bu bağlamda nakliye firması, kullanıcı ile iletişime geçecektir. Ancak ve her halükarda Bidüşüntaşın, kullanıcıya hizmete dair her türlü uzaktan danışmanlığı sağlayacaktır.
5.11. Kullanıcı, Bidüşüntaşın’ın web sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığı ile oluşturulan hizmet talebine ilişkin olarak Bidüşüntaşın’ın bilgisi dahilinde olmaksızın, Bidüşüntaşın’ı dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla diğer taşıma ekipleri ile iletişime geçmeyecektir.
5.12. Kullanıcı, ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Bidüşüntaşın’ı bilgilendirmeyi kabul eder.
5.13. Kullanıcı, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Bidüşüntaşın’ın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul etmekte olup; anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Bidüşüntaşın sorumlu değildir.
5.14. Kullanıcı, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, Bidüşüntaşın’ın gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
5.15. Bidüşüntaşın, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanımına ilişkin olarak Bidüşüntaşın’a herhangi bir kullanım ücreti ödememekte olup; söz konusu nedenle Bidüşüntaşın’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
5.16. Bidüşüntaşın veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı ve taşıma ekibi işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Bidüşüntaşın’nın kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.17. Bidüşüntaşın veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, rezervasyon sistemi kapsamında hizmet talebini onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
5.18. Bidüşüntaşın, web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Bidüşüntaşın, söz konusu bilgilerle, kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Bidüşüntaşın’nın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
5.19. Bidüşüntaşın, kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
5.20. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Bidüşüntaşın, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Bidüşüntaşın kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
5.21. Kullanıcılardan gelen yorumlar/değerlendirmeler, Bidüşüntaşın tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanabilir. Bidüşüntaşın’ın söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Bidüşüntaşın, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman web sitesini ve/veya mobil uygulamanın (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
5.22. Web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın bütünlüğünü korumak amacıyla, Bidüşüntaşın dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki kullanıcıların web sitesine ve/veya mobil uygulamaya erişmelerini engelleyebilir.
5.23. Bidüşüntaşın hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.
5.24. Bidüşüntaşın, dilerse kullanıcıların e-posta adresini, cep telefonu numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
5.25. Bidüşüntaşın, kullanıcıların işbu sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın web sitesini ve/veya mobil uygulamayı kullanmaktan ve kullanıcı haklarına erişimden men edebilecek olup; web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanımını geçici olarak durdurabilir.

6. GENEL SORUMLULUK

6.1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Bidüşüntaşın, web sitesi ve/veya mobil uygulamanın ya da web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal veya davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
6.2. Bidüşüntaşın, web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
6.3. Bidüşüntaşın, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu, kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
6.4. Bidüşüntaşın üçüncü kişilerin web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir taşıma ekibinin verdiği hizmetlerden dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. www.bidusuntasin.com alan adını haiz internet sitesi, mobil uygulama ve içerikleri ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının tamamı Bidüşüntaşın’a, iştiraklerine veya üçüncü kişilere aittir. Web sitesinde ve/veya mobil uygulamada görünen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeler, Bidüşüntaşın’ın iştiraklerinin, çözüm ortaklarının veya Bidüşüntaşın’a bu tür işaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleridir.
7.2. Kullanıcılar, Bidüşüntaşın hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, çoğaltmak, değiştirmek, kiralamak, ödünç vermek, karşıya yüklemek, aktarmak sergilemek veya başkasının Bidüşüntaşın’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Burada açıkça belirtildiği durum haricinde Bidüşüntaşın, Bidüşüntaşın’ın veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyetine açık veya kapalı hiçbir hak tanımaz. Bidüşüntaşın sadece www.bidusuntasin.com alan adını haiz internet sitesi ve mobil uygulama içeriğine ve hizmetlerine, sadece Bidüşüntaşın tarafından sunulduğu şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız ve www.bidusuntasin.com alan adını haiz internet sitesi ve/veya mobil uygulama ile birlikte sunulan Bidüşüntaşın bilgisayar ve ağ hizmetlerine sadece Bidüşüntaşın tarafından açıkça izin verildiği şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız için kullanıcıya sınırlı, kişisel, başkalarına aktarılamaz, başkalarına alt lisans verilemez, geri alınabilir bir lisans vermektedir. Bu sınırlı lisans hariç Bidüşüntaşın, size web sitesine ve/veya mobil uygulamaya erişme izni vererek, www.bidusuntasin.com sistemleri, www.bidusuntasin.com sistemleri üzerinden kullanılabilir bilgi veya veriler, içerik, hizmetler, web sitesi, mobil uygulama veya diğer her türlü Bidüşüntaşın mülkiyeti için veya bunlarla ilgili olarak hiçbir çıkarı bulunduğunu ifade etmemektedir. Yasal mevzuat uyarınca gerekli olduğu veya işbu sözleşmede belirtildiği sınırlar hariç içeriği ve/veya bilgilerin hiçbiri önce Bidüşüntaşın’ın yazılı izni alınmaksızın tersine mühendislik işlemlerinden geçirilemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yöntemle yeniden aktarılamaz, yeniden satılamaz veya yeniden dağıtılamaz. Kullanıcılar, Bidüşüntaşın’ın bu konuda açık izni olmaksızın, içeriği hiçbir şekilde satamaz, satışa sunamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, gösteremez, halka açık olarak ticari kazanç elde edemez, yeniden aktaramaz veya diğer herhangi bir şekilde kullanamaz.

8. WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA İÇERİĞİ

8.1. Bidüşüntaşın web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve
8.2. Bidüşüntaşın, web sitesinden ve/veya mobil uygulama üzerinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

9. MÜCBİR SEBEP

9.1. Mücbir sebeplerle tarafların edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.

9.2. Tarafların, işbu kullanıcı sözleşmesinin kullanıcı tarafından onaylanması anında önceden öngöremedikleri ve önleyemedikleri ve yapılan işi doğrudan etkileyen haller, deprem, yangın, sel ve benzerleri gibi doğal felaketler veya savaş, ambargo, abluka, ayaklanma, terör eylemleri, internet hizmetlerinin kısıtlanması, seferberlik hali gibi tarafların kontrolü dışında meydana gelen olaylar sebebiyle, taraflar işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini hiç, gereği gibi veya zamanında yerine getiremezlerse, mücbir sebep halini karşı tarafa bildirerek, bu edimlerini mücbir sebep hali geçene kadar askıya alabilirler.

9.3. Mücbir sebebe bağlı olarak sözleşmesel edimini ifa edemeyecek olan taraf, Mücbir Sebebin ortaya çıktığı andan itibaren 2 (İki) gün içinde diğer tarafa BİDÜŞÜNTAŞIN’a ait internet sitesi ve/veya mobil uygulama ya da noter kanalıyla bildirimde bulunulur.

9.4. Mücbir Sebep halinin 5 (Beş) günden fazla sürmesi halinde taraflar, tek taraflı beyan ile işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarına halel gelmemek kaydıyla; mücbir sebebe bağlı fesih nedeniyle tazminat talep etme hakkı olmaksızın; sözleşmeyi feshedebilir.

10. FERAGAT

10.1. İşbu kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, o maddenin ve sözleşmenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.

10.2. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü yürürlükteki kanun ve nizamla çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm anlaşmadan çıkarılmış sayılacaktır.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından dolayı, aralarında doğacak her türlü ihtilaf halinde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının uygulanacağını, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, bu maddenin, bir yetki sözleşmesi niteliğinde kabul edildiğini, beyan ve taahhüt ederler.

12. KAYITLAR VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta BİDÜŞÜNTAŞIN’a ait internet sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden yapılan tüm yazışmalar, e-mailler, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS/whatsapp bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup; ayrıca BİDÜŞÜNTAŞIN’ın defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilir.

13. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

Kullanıcının, işbu sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde, Bidüşüntaşın, işbu sözleşmeyi, her türlü hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla; derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır.

Taraflar, işbu sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

14. YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanılmaya devam edildiği ve kullanıcılara, Bidüşüntaşın tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.